fbpx

Tannlegestudier

Jobben er variert – man kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, man kan starte egen praksis og bli privatpraktiserende eller man kan jobbe som lærer eller innen forskning.

Det er få studieplasser for tannleger i Norge – noe som presser karakterkravene unaturlig høyt opp. Dermed er det mange som ønsker utdanningen som ikke får muligheten.

Polske universitet har siden 1995 hatt studier på engelsk innen medisin. Den største andelen studenter har vært fra Norge og mange norske leger har sin utdannelse fra Polen. Disse legene har vist at utdanningen holder høyt faglig nivå og står på ingen måte tilbake for den utdanningen man får i Norge. De siste årene har det også startet med tannlegestudier på engelsk. Studiet er 5 år.

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, Szczecin

SJEKK DETTE FØR DU REGISTERER EN SØKNAD/SØKER:

For å kvalifisere for opptak bør man ha minimum 2 av følgende realfag: kjemi, biologi og/eller fysikk. Pensum for ett av fagene må tilsvare 4 semestre på videregående – dvs 1+2.

I tillegg må man ha internasjonalt diplom som viser B2 nivå i engelsk av typen IELTS, TOEFL etc. Karakterer i engelsk fra videregående teller dessverre ikke. Det er kun internasjonale diplom som gjelder. Så fort du har bestemt deg for å søke må du melde deg opp til disse testene (de fylles fort opp). Frist for å ettersende resultatene vil være slutten av juli/begynnelsen av august.

Klikk på linken for å finne sted og tid for hvor du kan ta en IELTS test: http://admissiontestportal.com/

Link til TOEFL test: http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

  • Nødvendig poengscore IELTS: 7
  • Nødvendig poengscore TOEFL: 87

TRINN: 1 – REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK (link for å søke sendes ut senere)

Før du starter sørg for å ha følgende papirer klare:

  1. Originalt vitnemål norsk (behøver ikke notarialbekreftelse eller apostille på dette trinnet) – eventuelt karakterutskrifter VG2 og terminutskrift VG3
  2. Originalt vitnemål oversatt til engelsk – evt karakter- og terminutskrifter
  3. Kvittering for innbetaling av søknadsgebyr PLN 85 (polske zloty)
  4. Foto – samme størrelse og standard som brukes til pass/ID

Kvittering innbetalt søknadsgebyr PLN 85 (søkes det til både medisin og tannlege betales det gebyr for hvert av søknadene, til sammen PLN 170)

Bankinfo (Pomeranian Medical University, Szczecin, ul. Rybacka 1, 70-254 Szczecin):
HUSK Å VELGE BETALING UTLAND

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. o/Szczecin
Account no. (IBAN): PL 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 (skrives inn uten mellomrom)
SWIFT: WBKPPLPP

VIKTIG: Du vil komme til et felt hvor det står «I have a Promotial code» – her skal du legge inn: BrittTollefsen – Dette gjør at jeg kan gå inn og kontrollere din søknad om den er riktig utfylt osv. Gi beskjed når du har registrert deg/søkt: britt.tollefsen@medisinutdanning.no

LINK FOR Å SØKE 6 ÅRS STUDIER MEDISIN – ENGELSK
Vil bli publisert senere

LINK FOR Å SØKE 5 ÅRS TANNLEGESTUDIER – ENGELSK
Vil bli publisert senere

Alle punkter skal fylles ut. Du kan lagre søknaden hele tiden underveis, åpne den igjen, scanne inn nye dokumenter, endre osv. Du skal ikke selv legge inn karakterene dine i realfagene. Det vil universitetet gjøre basert på vitnemål og kompetansebevis som du har lastet opp. Du vil også kunne se hvilken ranking du enhver tid har.

Når søknaden er sendt vil universitetet gå igjennom den og du vil få en tilbakemelding. Enten gir den en positiv tilbakemelding og du får tildelt et plassnummer (viser hvor du står i forhold til antall plasser tilgjenglig). Et nr opp til ca 120 betyr at du vil bli tatt opp. Nummer fra 121 til 144 betyr at du står på venteliste. Alternativt vil du få en negativ tilbakemelding som betyr at søknaden ikke kvalifiserer.

TRINN 2

Hvis du ser at du ligger an til en plass (du kan hele tiden gå inn og sjekke hvor du ligger) er det viktig at du begynner forberede papirene som skal sendes ettersom det kan ta litt tid å få samlet sammen alt. I slutten av juli vil du motta et betinget opptaksbrev (”Conditional enrollment”) som betyr at du får plass såfremt du sender de papirene som er påkrevd:

A. Utfylt søknadsskjema (printet ut fra online søknaden når man er innlogget) Søkes det til flere studier (både generell medisin og tannlege) må det oppgis hvilken prioritering studiene har samt betale søknadsgebyr for begge søknadene (se pkt K).

B. Vitnemål videregående utdanning, norsk (NB! NB! Viktig at det er det norske vintemålet). 1 kopi skal være Notarialbekreftet fra Notarius Publicus/Tingretten. Det skal også ha et Apostillestempel. Kontakt info Notarius Publicus/Apostille –

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Denne siden gir en oversikt over hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.
Hvor fås notarialbekreftelse: Klikk på linken nedenfor og fyll inn ditt postnummer.
http://www.domstol.no

Apostille

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel
Hvor fås Apostille stempel: klikk på linken nedenfor og skriv inn ditt fylke nederst:
http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

C. Vitnemål fra videregående oversatt til engelsk. Original (eventuelt bekreftet kopi av Notarius Publicus). Videregående skoler gir vanligvis en oversettelse til engelsk. Alternativt må oversettelsesbyrå kontaktes. Den notarialbekreftede kopien skal ikke ha Apostillestempel.

D. Bekreftelse på B2 nivå i Engelsk. Karakterer fra videregående i engelsk er ikke gyldig. Det må være test/diplom type TOEFL, IELTS. Søkere med IB eller EB diplom er fritatt fra dette.

E. Utfylt helseattest på universitetets standard blankett inkl røntgen (lunger) samt HIV-test. Det er ikke nødvendig å legge ved selve røntgenbildene, men resultatet noteres på selve helseattesten eller vedlegges i eget skriv. Lungerøntgen og HIV test skal ikke være eldre enn 3 måneder

F. Kopi av vaksinasjonsbekreftelse Hepatit B. Enten om at vaksinasjon er påbegynt eller avsluttet. Vær oppmerksom på at mangel på hepatit B vaksiner vil ikke gi deg avslag på søknaden! Hepatit B vaksine er ikke et krav for å bli tatt opp. Har du ikke vaksinen, eller ikke rekker komme i gang med vaksineringen før du eventuelt starter studiet, må du fylle ut en bekreftelse på at du vil vaksinere deg mot hepatit B i løpet av første året av studiet.

G. Kopi av internasjonal fødselsattest (vanlig kopi man kan ta selv). Internasjonal versjon av fødselsattesten fås ved å kontakte Folkeregisteret. Hvis man ikke har norsk fødselsattest, kan man be om Bostedsbevis på engelsk.

H. 2 x Kopier av fotosiden i passet. Vanlige kopier som du kan ta selv.

I. Kopi av Europeisk Helsekort bestilles på https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

J. 3 foto størrelse: 3,5 x 4,5 cm. Størrelse og standard som til passfoto/ID. Ett av bildene skal limes/festes på søknadsskjemaet. Egen utskrift av skannede bilder på papir/fotopapir aksepteres ikke.

Søknaden sendes:
Medisinutdanning AS
v/Britt Tollefsen
Tollbugata 4
3044 Drammen

Ettersending av vitnemål sendes direkte til universitetet når dette er klart. Kontakt Medisinutdanning for informasjon om hvor man skal ettersende vitnemålet og oversettelser