fbpx

Søknadsprosedyre

Viktig: Alltid send mail til oss når du har sendt den elektroniske søknaden så vi kan dobbeltsjekke at den faktisk har gått igjennom!

BESTÅR AV 2 TRINN (POMERANIAN) OG 3 TRINN (BIALYSTOK):

 1. REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK – start 1. juni Pomeranian og siste frist 15 juli. Start 1 januar Bialystok og siste frist 31. juli
 2. HVIS MAN BLIR TATT OPP; – Gjelder kun Bialystok
  a) betale reseervasjonsavgift EUR 500 (bekreftelse på at tilbudt plass aksepteres. Refunderes ikke hvis man senere trekker seg)
  b) Ta Skype intervju – test av grunnleggende kunnskaper naturfag (med vekt på kjemi og biologi), samt engelsk kunnskaper
 3. SENDE PAPIRER MED POST – Gjelder begge universitet
  Alle trinnene må være oppfylt for å få tilsendt det opptaksbrevet fra universitetet. Opptaksbrevet er dokumentasjonen Lånekassen skal ha når du søker lån og stipend.

Usikker på hvordan gå frem?

Kontakt oss

Det er mulig å søke før man har fått vitnemål – da sendes karakter- og terminutskrifter vg2 og jul vg3 i første omgang.

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, Szczecin

SJEKK DETTE FØR DU REGISTERER EN SØKNAD/SØKER:

For å kvalifisere for opptak må man ha 2 av følgende fag: kjemi, biologi og/eller fysikk. Pensum for ett av fagene må tilsvare 4 semestre på videregående – dvs 1+2. Karakterer på 4 og 5 gir best mulig sjanse for opptak. Snitt karaktererer vektlegges ikke.

I tillegg må man ha internasjonalt diplom som viser B2 nivå i engelsk, type TOEFL (krav poengsum 72-94 poeng eller IELTS (krav poengsum 6)

Karakterer i engelsk fra videregående, 1 år som uvekslingsstudent etc vil ikke vil ikke gi fritak fra kravet om internasjonalt diplom. Så fort du har bestemt deg for å søke må du melde deg opp til disse testene (de fylles fort opp).

Klikk på linken for å finne sted og tid for hvor du kan ta en IELTS test: http://admissiontestportal.com/

Link til TOEFL test: http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

 • Nødvendig poengscore IELTS: 6
 • Nødvendig poengscore TOEFL: 72-94

TRINN: 1 – REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK (link for å søke legges ut 1 mai)

Følgende papirer skal lastes opp:

 1. Vitnemål norsk, både forside og bakside (behøver ikke notarialbekreftelse eller apostille under dette steget)
 2. Vitnemål oversatt til engelsk, både forside og bakside skal lastes opp
 3. Kvittering for innbetaling av søknadsgebyr EUR 85
 4. Foto – samme størrelse og standard som brukes til pass/ID
 5. Kopi av pass
 6. diplom engelsk

Det er mulig å påbegynne den elektroniske søknaden før man har alle papirene, men den kan ikke sendes før alt er komplett.

Kvittering innbetalt søknadsgebyr EUR 85 (søkes det til både medisin og tannlege betales det gebyr for hvert av søknadene, til sammen EUR 170)

Bankinfo (Pomeranian Medical University, Szczecin, ul. Rybacka 1, 70-254 Szczecin):
HUSK Å VELGE BETALING UTLAND

Bank: Santander Bank Polska S.A
Account no. (IBAN): PL 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 (skrives inn uten mellomrom)
SWIFT: WBKPPLPP

BETALING FORKURS OG SKOLEPENGER (eurokonto)

Bank: Santander Bank Polska S.A
Kontonr: (IBAN): PL 26 1090 1492 0000 0001 0610 5774  (skrives inn uten mellomrom)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP

VIKTIG: Når du starter registreringen for å komme videre til den elektroniske søknaden, vil det komme til et felt hvor det står «I have a Promotial code» – her skal du legge inn: BrittTollefsen – Dette gjør at jeg kan gå inn og kontrollere din søknad om den er riktig utfylt osv. Gi beskjed når du har registrert deg/søkt: britt.tollefsen@medisinutdanning.no

LINK FOR Å SØKE 6 ÅRS STUDIER MEDISIN – ENGELSK: link legges ut 1 mai

LINK FOR Å SØKE 5 ÅRS TANNLEGESTUDIER – ENGELSK: link legges ut 1 mai

Alle punkter skal fylles ut. Du kan lagre søknaden hele tiden underveis, åpne den igjen, scanne inn nye dokumenter, endre osv. Du skal ikke selv legge inn karakterene dine i realfagene. Det vil universitetet gjøre basert på vitnemål  som du har lastet opp. Du vil også kunne se hvilken ranking du enhver tid har.

Når søknaden er sendt vil universitetet gå igjennom den og du vil få en tilbakemelding. Enten gir den en positiv tilbakemelding og du får tildelt et plassnummer (viser hvor du står i forhold til antall plasser tilgjenglig). Et nr opp til ca 120 betyr at du vil bli tatt opp. Nummer fra 121 til 144 betyr at du står på venteliste. Alternativt vil du få en negativ tilbakemelding som betyr at søknaden ikke kvalifiserer.

TRINN 2

Hvis du ser at du ligger an til en plass (du kan hele tiden gå inn og sjekke hvor du ligger) er det viktig at du begynner forberede papirene som skal sendes ettersom det kan ta litt tid å få samlet sammen alt. I slutten av juli vil du motta et betinget opptaksbrev (”Conditional enrollment”) som betyr at du får plass såfremt du sender de papirene som er påkrevd:

A. Utfylt søknadsskjema (printet ut fra online søknaden når man er innlogget) Søkes det til flere studier (både generell medisin og tannlege) må det oppgis hvilken prioritering studiene har samt betale søknadsgebyr for begge søknadene (se pkt K).

B. Kopi Vitnemål videregående utdanning, norsk (NB! NB! Viktig at er det originale norske vintemålet). Kopien skal være Notarialbekreftet fra Notarius Publicus/Tingretten. Det skal også ha et Apostillestempel. Kontakt info Notarius Publicus/Apostille og Tingretten: se nedenfor

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Denne siden gir en oversikt over hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvor fås notarialbekreftelse: Klikk på linken nedenfor og fyll inn ditt postnummer.
https://www.domstol.no/andre-arend/notarialbekreftelse/

Apostille

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel
https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

C. Vitnemål fra videregående oversatt til engelsk. Original (eventuelt bekreftet kopi av Notarius Publicus). Videregående skoler gir vanligvis en oversettelse til engelsk. Alternativt må oversettelsesbyrå kontaktes. Den notarialbekreftede kopien skal ikke ha Apostillestempel.

D. Bekreftelse på B2 nivå i Engelsk. Karakterer fra videregående i engelsk er ikke gyldig. Det må være test/diplom type TOEFL, IELTS. Søkere med IB eller EB diplom er fritatt fra dette.

E. Utfylt helseattest på universitetets standard blankett inkl røntgen (lunger) samt HIV-test. Det er ikke nødvendig å legge ved selve røntgenbildene, men resultatet noteres på selve helseattesten eller vedlegges i eget skriv. Lungerøntgen og HIV test skal ikke være eldre enn 3 måneder

F. Kopi av vaksinasjonsbekreftelse Hepatit B. Enten om at vaksinasjon er påbegynt eller avsluttet. Vær oppmerksom på at mangel på hepatit B vaksiner vil ikke gi deg avslag på søknaden! Hepatit B vaksine er ikke et krav for å bli tatt opp. Har du ikke vaksinen, eller ikke rekker komme i gang med vaksineringen før du eventuelt starter studiet, må du fylle ut en bekreftelse på at du vil vaksinere deg mot hepatit B i løpet av første året av studiet.

G. Kopi av internasjonal fødselsattest (vanlig kopi man kan ta selv). Internasjonal versjon av fødselsattesten fås ved å kontakte Folkeregisteret. Hvis man ikke har norsk fødselsattest, kan man be om Bostedsbevis på engelsk.

H. Kopier av fotosiden i passet. Vanlige kopier som du kan ta selv.

I. Kopi av Europeisk Helsekort bestilles på https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

J. 2 foto størrelse: 3,5 x 4,5 cm. Størrelse og standard som til passfoto/ID. Ett av bildene skal limes/festes på søknadsskjemaet. Egen utskrift av skannede bilder på papir/fotopapir aksepteres ikke.

K. Signert kontrakt med universitetet; denne utleveres og signeres når når man kommer til Szczecin

Papirene sendes:
Pomeranian Medical University
EP, Dean´s office
Ul. Rybacka 1
70 204 SZCZECIN
POLEN

MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK

Trinn 1 – REGISTRERE SØKNAD ELEKTRONISK

For å kvalifisere for opptak må man ha 2 av følgende fag: kjemi, biologi og/eller fysikk. Pensum for ett av fagene må tilsvare 4 semestre på videregående – dvs 1+2.

Det kreves ikke bekreftelse på B2 nivå i engelsk (IELTS eller TOEFL) – i stedet tar man et Skype intervju med universitetet for å vise at man er i stand til å kommunisere greit på engelsk, samt at grunnleggende kunnskaper i naturfag sjekkes (med hovedvekt på kjemi og biologi)

Sørg for å ha følgende papirer klare (skal lastes opp og sendes til universitetet):

 1. Vitnemål norsk – eventuelt karakterutskrifter VG2 og terminutskrift VG3 (ikke nødvendig med notarialbekreftelse og apostille på dette trinnet)
 2. Vitnemål oversatt til engelsk – evt karakter- og terminutskrifter (ikke nødvendig med oversettelse til engelsk av termin- og karakterutskrifter)
 3. Kopi av pass

For å komme til den elektroniske søknaden https://www.umb.edu.pl/en/admission

(velg «apply now» oppe til høyre)

NB! HUSK Å FYLLE INN «RECRUITERS CODE»: BT og send melding til britt.tollefsen@medisinutdanning.no straks du har registrert deg online! Viktig – viktig!

Når dette er gjort, vil universitetet evaluere søknaden. Hvis man blir tatt opp vil søkeren få et ”betinget opptak” (Promise of Enrollment) og man kan gå videre til:

Trinn 2:

Betale reservasjonavgift euro 500 (husk å velge «betaling utland»)

Konto nummer:
PL38 1240 5211 1978 0010 5022 9395 (skrives inn uten mellomrom)
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Bank Pekao S.A.Oddzial w Bialymstoku
ul. Rynek Kosciuszki 7
15-091 Bialystok

Universitetets adresse:
Medical University of Bialystok
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok – Poland

Papirer som skal sendes med post når du har tatt og bestått intervjuet:
A. Utfylt søknadsskjema. Som du har registrert online og printet ut og signert.
B. Kopi Vitnemål videregående utdanning, norsk. Det skal være en notarial bekreftet kopi med Apostille stempel. (Dette er ikke nødvendig hvis du bare har karakter- og terminutskrift).

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Denne siden gir en oversikt over hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvor fås notarialbekreftelse: Klikk på linken nedenfor og fyll inn ditt postnummer.

http://www.domstol.no/no/Annet/Notarialbekreftelse/

Apostille

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel

Hvor fås Apostille stempel: klikk på linken nedenfor og skriv inn fylke i rulle menyen nederst:

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

C. Vitnemål fra videregående oversatt til engelsk – original. Dette fås av den videregående skolen. Evt kan en kopi sendes (bekreftet av Notarius Publicus. Skal ikke ha Apostille).

D. Utfylt helseattest på universitetets standard blankett. Original. Under feltet; «date for next examiation» må din lege fylle inn en dato ETTER at du er ferdig med studiet, med mindre det er påkrevd at du må ta en ny undersøkelse innen kort tid.

E. Kopi av fotosiden i passet. Vanlig kopi som du kan ta selv.

F. 2 foto størrelse: 3,5 x 4,5 cm. Størrelse og standard som til passfoto/ID. Ett av bildene skal limes/festes på søknadsskjemaet. Egen utskrift av skannede bilder på papir/fotopapir aksepteres ikke.

G. Kopi av Europeisk Helsetrygdkort. Har du ikke kortet eller vet hva det er – bestill ved å gå inn på denne linken: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Papirene sendes:
Medical University of Bialystok
EP, Dean´s office
Ul. Kilinskiego 1
15-089 BIALYSTOK
POLEN

Vitnemål som skal ettersendes i juni/juli – sendes direkte til universitetet