fbpx

Kostnader

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning (www.laanekassen.no) – BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, SZCZECIN

Søknadsgebyr
(kvittering vedlegges søknaden)
EUR 85
Forkurs EUR 600
Skolepenger 1.e og 3.e året EUR 13.000
Skolepenger 4.e -6. året EUR 12.500 – (tannlege EUR 13.000 alle 5 årene)
Deles opp i 2 betalinger med frist 1. oktober og 1. februar

MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning www.laanekassen.no – BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

Reservasjonsavgift/Admission fee EUR 500 (ca 2-3 uker etter at man har fått beskjed om opptak)
Skolepenger År 1: EUR 14.300
  :
Skolepengene betales i 2 avdrag: første del frist 15. september
Andre del: frist 1. februar
Forkurs (gjelder kun førsteårs studenter) EUR 400
(frist 15. august)
Husleie Studenthjem: EUR ca 220 pr måned

Kontakt oss