Kostnader

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning (www.laanekassen.no) – BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, SZCZECIN

Søknadsgebyr
(kvittering vedlegges søknaden)
EUR 85
Forkurs EUR 600
Skolepenger 1.e og 4.e året EUR 12.000
Skolepenger fra og med 5.e året EUR 11.000 – (tannlege EUR 12.000 alle 5 årene)
Deles opp i 2 betalinger med frist 1. oktober og 1. februar

MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning www.laanekassen.no – BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

Reservasjonsavgift/Admission fee EUR 500 (ca 2-3 uker etter at man har fått beskjed om opptak)
Skolepenger År 1: EUR 11.000
  Deretter: EUR 10.000
Skolepengene betales i 2 avdrag: første del frist 15. september
Andre del: frist 1. februar
Forkurs (gjelder kun førsteårs studenter) EUR 450
(frist 15. august)
Husleie Studenthjem: EUR ca 220 pr måned

Kontakt oss