fbpx

Student i Polen – studiemiljø og dagligliv

Det er mange gode grunner til å velge studier i Polen. Som student kan du velge å følge fag på polsk eller engelsk. Dette gjør utdannelsen populær for skandinaviske studenter, og skaper også et stort studiemiljø av internasjonale studenter. Det er ikke slik at studiene i seg selv er enklere eller gir mindre jobb enn tilsvarende studier i Norge, så du må forberede deg på mye forelesninger og selvstudie. Med et solid, internasjonalt studentnettverk åpner det samtidig for mange muligheter til å få nye venner, å opprette studiegrupper og utvide nettverket.

Livet i Polen

Sammenlignet med Norge er det mye som er rimeligere i Polen. Dette gjelder alt fra de faste, månedlige utgiftene til bolig, strøm og mat – men også uteliv og andre aktiviteter. Lønningene i Polen er lavere enn i Norge, noe som også fører til at det ikke er så vanlig for norske elever å ha deltidsjobb ved siden av studiene. Her kan norske sommerjobber være en god løsning. Dette vil naturligvis variere fra person til person. Studieåret består av et høstsemester og et vårsemester, akkurat som i Norge, etterfulgt av en eksamensperiode. Opptakskravene er noe varierende, men generelt lavere enn i Norge. Du søker direkte til den skolen du ønsker opptak ved. Her er det lurt å benytte seg av noen som kjenner systemet, og som kan veilede deg i prosessen. Dette er noe vi ved Medisinutdanning kan alt om og kan bistå deg med.

Godkjennelse og veien videre

Norge godkjenner alle studiestedene du finner på medinsinutdanning.no sine sider, det samme gjelder Lånekassen. Vi hjelper deg med å søke og veileder deg til å oppnå drømmestudiet. Etter endt studietid i Polen vil de fleste ønske å vende tilbake til Norge for å jobbe. Med medisinutdannelse fra Polen har du høyt faglig nivå og er sikker på at Norge vil anerkjenne utdannelsen og kompetansen din. Den høye kvaliteten på utdanningen ved Medical University of Bialystok har for eksempel gjort at de har kommet inn på den prestisjetunge rangeringen til Times Higher Education. Det er bare to av universitetene i Polen som står på denne listen.

wur