Søknadsprosedyre
Søknadsprosedyre

Søknadsprosedyre

 

Viktig: Alltid send mail til oss når du har sendt den elektroniske søknaden så vi kan dobbeltsjekke at den faktisk har gått igjennom! 

BESTÅR AV 3 TRINN:

1. REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK  - frist 20. juli for Pomeranan Medical University og 31. juli Medical University of Bialystok (men "først til mølla" prinsippet gjelder)
2. HVIS MAN BLIR TATT OPP;
    a) betale reseervasjonsavgift EUR 500 (bekreftelse på at tilbudt plass aksepteres. Refunderes ikke hvis man senere trekker seg)
    b) Ta Skype intervju (sjekk av engelsk kunnskaper. Trenger ingen forberedelser) 
3. SENDE PAPIRER MED POST - frist 31. august
Alle trinnene må være oppfylt for å få tilsendt det opptaksbrevet fra universitetet. Opptaksbrevet er dokumentasjonen Lånekassen skal ha når du søker lån og stipend.

Usikker på hvordan gå frem? Kontakt oss

Det er mulig å søke før man har fått vitnemål – da sendes karakter- og terminutskrifter vg2 og jul vg3 i første omgang.

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, Szczecin


SJEKK DETTE FØR DU REGISTERER EN SØKNAD/SØKER:
For å kvalifisere for opptak bør man ha minimum 2 av følgende realfag: kjemi, biologi og/eller fysikk. Pensum for ett av fagene må tilsvare 4 semestre på videregående – dvs 1+2.

I tillegg må man ha internasjonalt diplom som viser B2 nivå i engelsk av typen IELTS, TOEFL etc. Karakterer i engelsk fra videregående teller dessverre ikke. Heller ikke 1 år som uvekslingsstudent etc.  Det er kun internasjonalt annerkjente diplom som gjelder. Så fort du har bestemt deg for å søke må du melde deg opp til disse testene (de fylles fort opp). Frist for å ettersende resultatet er 31. august. NB! Du behøver ikke ha diplom engelsk klart når du registrerer søknaden elektronisk. Hvorvidt du blir tatt opp eller ikke er basert på karakterene i kjemi, biologi og/eller fysikk. Vær allikevel oppmerksom på at selv om du får positiv tilbakemelding på søknaden, så kan resultatet av engelsktest endre dette hvis du ikke oppnår poengsummen som viser B2 nivå.

Klikk på linken for å finne sted og tid for hvor du kan ta en IELTS test:

http://admissiontestportal.com/

Link til TOEFL test:

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Nødvendig poengscore IELTS: 7
Nødvendig poengscore TOEFL: 87

TRINN: 1 – REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK (link for å søke sendes ut senere)

Før du starter sørg for å ha følgende papirer klare:
1.       Originalt vitnemål norsk (behøver ikke notarialbekreftelse eller apostille på dette trinnet) – eventuelt karakterutskrifter VG2 og terminutskrift VG3
2.       Originalt vitnemål oversatt til engelsk – evt karakter- og terminutskrifter
3.       kvittering for innbetaling av søknadsgebyr PLN 85 (polske zloty)
4.       Foto – samme størrelse og standard som brukes til pass/ID
5.    Kopi av pass

Kvittering innbetalt søknadsgebyr PLN 85 (søkes det til både medisin og tannlege betales det gebyr for hvert av søknadene, til sammen PLN 170) 
Bankinfo (Pomeranian Medical University, Szczecin, ul. Rybacka 1, 70-254 Szczecin):
HUSK Å VELGE BETALING UTLAND

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. o/Szczecin
Account no. (IBAN): PL 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 (skrives inn uten mellomrom)
SWIFT: WBKPPLPP

Betaling forkurs og skolepenger (eurokonto)

Bank: Alior Bank

Kontonr: (IBAN): PL 74 2490 0005 0000 4530 8216 8905 (skrives inn uten mellomrom)

SWIFT (BIC): ALBPPLPW 

V I K T I G: Når du starter registreringen for å komme videre til den elektroniske søknaden, vil det komme til et felt hvor det står "I have a Promotial code" - her skal du legge inn: BrittTollefsen - Dette gjør at jeg kan gå inn og kontrollere din søknad om den er riktig utfylt osv. Gi beskjed når du har registrert deg/søkt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINK FOR Å SØKE 6 ÅRS STUDIER MEDISIN - ENGELSK
vil bli lagt ut Mai 2019


LINK FOR Å SØKE 5 ÅRS TANNLEGESTUDIER - ENGELSK

https://apply.pum.edu.pl/applicant/register

Alle punkter skal fylles ut. Du kan lagre søknaden hele tiden underveis, åpne den igjen, scanne inn nye dokumenter, endre osv. Du skal ikke selv legge inn karakterene dine i realfagene. Det vil universitetet gjøre basert på vitnemål og kompetansebevis som du har lastet opp. Du vil også kunne se hvilken ranking du enhver tid har.

Når søknaden er sendt vil universitetet gå igjennom den og du vil få en tilbakemelding. Enten gir den en positiv tilbakemelding og du får tildelt et plassnummer (viser hvor du står i forhold til antall plasser tilgjenglig). Et nr opp til ca 120 betyr at du vil bli tatt opp. Nummer fra 121 til 144 betyr at du står på venteliste. Alternativt vil du få en negativ tilbakemelding som betyr at søknaden ikke kvalifiserer.

TRINN 2

Hvis du ser at du ligger an til en plass (du kan hele tiden gå inn og sjekke hvor du ligger) er det viktig at du begynner forberede papirene som skal sendes ettersom det kan ta litt tid å få samlet sammen alt. I slutten av juli vil du motta et betinget opptaksbrev (”Conditional enrollment”) som betyr at du får plass såfremt du sender de papirene som er påkrevd:

 A. Utfylt søknadsskjema (printet ut fra online søknaden når man er innlogget)  Søkes det til flere studier (både generell medisin og tannlege) må det oppgis hvilken prioritering studiene har samt betale søknadsgebyr for begge søknadene (se pkt K).

B. Kopi Vitnemål videregående utdanning, norsk (NB! NB! Viktig at det er det norske vintemålet). Kopien skal være Notarialbekreftet fra Notarius Publicus/Tingretten. Det skal også ha et Apostillestempel. Kontakt info Notarius Publicus/Apostille – 

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Denne siden gir en oversikt over hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.
Hvor fås notarialbekreftelse: Klikk på linken nedenfor og fyll inn ditt postnummer.
http://www.domstol.no

Apostille

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel
Hvor fås Apostille stempel: klikk på linken nedenfor og skriv inn ditt fylke nederst:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Sok-tema/?ptf=&q=apostillestempel

C. Vitnemål fra videregående oversatt til engelsk. Original (eventuelt bekreftet kopi av Notarius Publicus). Videregående skoler gir vanligvis en oversettelse til engelsk. Alternativt må oversettelsesbyrå kontaktes. Den notarialbekreftede kopien skal ikke ha Apostillestempel.

D. Bekreftelse på B2 nivå i Engelsk. Karakterer fra videregående i engelsk er ikke gyldig. Det må være test/diplom type TOEFL, IELTS. Søkere med IB eller EB diplom er fritatt fra dette. 

E. Utfylt helseattest på universitetets standard blankett inkl røntgen (lunger) samt HIV-test. Det er ikke nødvendig å legge ved selve røntgenbildene, men resultatet noteres på selve helseattesten eller vedlegges i eget skriv. Lungerøntgen og HIV test skal ikke være eldre enn 3 måneder 

 F . Kopi av vaksinasjonsbekreftelse Hepatit B. Enten om at vaksinasjon er påbegynt eller avsluttet. Vær oppmerksom på at mangel på hepatit B vaksiner vil ikke gi deg avslag på søknaden! Hepatit B vaksine er ikke et krav for å bli tatt opp. Har du ikke vaksinen, eller ikke rekker komme i gang med vaksineringen før du eventuelt starter studiet, må du fylle ut en bekreftelse på at du vil vaksinere deg mot hepatit B i løpet av første året av studiet.  

 G. Kopi av internasjonal fødselsattest (vanlig kopi man kan ta selv). Internasjonal versjon av fødselsattesten fås ved å kontakte Folkeregisteret. Hvis man ikke har norsk fødselsattest, kan man be om Bostedsbevis på engelsk. 

H . 2 x Kopier av fotosiden i passet. Vanlige kopier som du kan ta selv. 

 I. Kopi av Europeisk Helsekort bestilles på https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

 J. 3 foto størrelse: 3,5 x 4,5 cm. Størrelse og standard som til passfoto/ID. Ett av bildene skal limes/festes på søknadsskjemaet. Egen utskrift av skannede bilder på papir/fotopapir aksepteres ikke. 
k. Signert kontrakt med universitetet; 2 ex polsk 2 ex engelsk. Logg inn på søknaden, velg "Step 2" i menyen til venstre, Velg "6-year MD English program" - nederst i listen over dokumenter som skal sendes ligger kontrakten.Søknaden sendes:
Pomeranian Medical University
EP, Dean´s office

Ul. Rybacka 1
70 204 SZCZECIN
POLEN


Ettersending av kopi vitnemål (notaialbekreftelse og apostille) sendes direkte til universitetet når dette er klart. Du må også sende en oversettelse til engelsk: enten originalt dokument eller notarialbekreftet kopi (skal ikke ha apostille).

MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK

Trinn 1:
Før du starter er det viktig at du sjekker om du kvalifiserer for opptak: Fag: minimum 1 realfag i tillegg til kjemi: biologi og/eller fysikk. 
Pensum for ett av fagene må tilsvare 4 semestre på videregående – dvs 1+2. 2 av karakterene vil bli lagt til grunn for evalueringen og alltid mest avanserte nivå (2) - F.eks har du 5 i kjemi 1, men 3 i kjemi 2 - så er det 3'eren som vil telle. Eksamen teller mer enn standpunkt. Minimum karakterer man må ha er 4 (du vil også kvalifisere med en 4 og en 3'er, men dette er absolutt minimum).

Det kreves ikke bekreftelse på B2 nivå i engelsk (IELTS eller TOEFL) - i stedet tar man et Skype intervju med universitetet for å vise at man er i stand til å kommunisere greit på engelsk.


Sørg for å ha følgende papirer klare (skal lastes opp og sendes til universitetet):

1.       Vitnemål norsk – eventuelt karakterutskrifter VG2 og terminutskrift VG3 (ikke nødvendig med notarialbekreftelse og apostille på dette trinnet)
2.       Vitnemål oversatt til engelsk – evt karakter- og terminutskrifter (ikke nødvendig med oversettelse til engelsk av termin- og karakterutskrifter) 
3.       Foto – samme størrelse og standard som brukes til pass/ID
4.    Kopi av pass 


For å komme til den elektroniske søknaden følg linken nedenfor:

https://application.umb.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

NB! HUSK Å FYLLE INN "RECRUITERS CODE": BT og send melding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. straks du har registrert deg online! Viktig - viktig! 
  
Når dette er gjort, vil universitetet evaluere søknaden. Hvis man blir tatt opp vil søkeren få et ”betinget opptak” (Promise of Enrollment) og man kan gå videre til:

 Trinn 2: 
Betale reservasjonavgift euro 500 (husk å velge "betaling utland")
Konto nummer:

PL38 1240 5211 1978 0010 5022 9395 (skrives inn uten mellomrom)

SWIFT/BIC: PKOPPLPW


Bank Pekao S.A.Oddzial w Bialymstoku
ul. Rynek Kosciuszki 7
15-091 Bialystok

Universitetets adresse:
Medical University of Bialystok
ul. Jana Kilińskiego 1                      
15-089 Białystok - Poland


 Papirer som skal sendes med post NÅR DU HAR FÅTT BESKJED OM AT DU HAR FÅTT PLASS:

a. Utfylt søknadsskjema. Som du har registrert online og printet ut og signert.
b. Kopi Vitnemål videregående utdanning, norsk. Det skal være en notarial bekreftet kopi med Apostille stempel. (Dette er ikke nødvendig hvis du bare har karakter- og terminutskrift). 

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Denne siden gir en oversikt over hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvor fås notarialbekreftelse: Klikk på linken nedenfor og fyll inn ditt postnummer.

http://www.domstol.no/no/Annet/Notarialbekreftelse/

Apostille
For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel
Hvor fås Apostille stempel: klikk på linken nedenfor og skriv inn fylke i rulle menyen nederst:

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

c. Vitnemål fra videregående oversatt til engelsk – original. Dette fås av den videregående skolen. Evt kan en kopi sendes (bekreftet av Notarius Publicus. Skal ikke ha Apostille).
d. Utfylt helseattest på universitetets standard blankett. Original. Under feltet; "date for next examiation" må din lege fylle inn en dato ETTER at du er ferdig med studiet, med mindre det er påkrevd at du må ta en ny undersøkelse innen kort tid. 
e. Kopi av fotosiden i passet. Vanlig kopi som du kan ta selv.
f. 1 foto størrelse: 3,5 x 4,5 cm. Størrelse og standard som til passfoto/ID. Ett av bildene skal limes/festes på søknadsskjemaet. Egen utskrift av skannede bilder på papir/fotopapir aksepteres ikke.
g. Kopi av Europeisk Helsetrygdkort. Har du ikke kortet eller vet hva det er - bestill ved å gå inn på denne linken:
https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Papirene sendes:
Medical University of Bialystok
EP, Dean´s office
Ul. Kilinskiego 1
15-089 BIALYSTOK
POLEN


Vitnemål som skal ettersendes i juni/juli – sendes direkte til universitetet

kontakt oss