Søknadsprosedyre

Viktig: Alltid send mail til oss når du har sendt den elektroniske søknaden så vi kan dobbeltsjekke at den faktisk har gått igjennom!

BESTÅR AV 2 TRINN (POMERANIAN) OG 3 TRINN (BIALYSTOK):

  1. REGISTRERE SØKNADEN ELEKTRONISK - start 1. mai Pomeranian og siste frist 15 juli. Start 1 januar Bialystok og siste frist 31. juli
  2. HVIS MAN BLIR TATT OPP; - Gjelder kun Bialystok
    a) betale reseervasjonsavgift EUR 500 (bekreftelse på at tilbudt plass aksepteres. Refunderes ikke hvis man senere trekker seg)
    b) Ta Skype intervju - test av grunnleggende kunnskaper naturfag (med vekt på kjemi og biologi), samt engelsk kunnskaper
  3. SENDE PAPIRER MED POST - Gjelder begge universitet
    Alle trinnene må være oppfylt for å få tilsendt det opptaksbrevet fra universitetet. Opptaksbrevet er dokumentasjonen Lånekassen skal ha når du søker lån og stipend.

Usikker på hvordan gå frem?

Kontakt oss

Det er mulig å søke før man har fått vitnemål – da sendes karakter- og terminutskrifter vg2 og jul vg3 i første omgang.

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, Szczecin

MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK