Klageskjema

ajax loader
Klageskjema
Vennligst benytt følgende skjema dersom du vil sende en klage
Vær konkret og poengtert. Skriv kun relevant og tilstrekkelig informasjon for saken din. Ikke bruk støtende språk. Klager som inneholder trusler, fornærmelser eller sarkasme blir ikke behandlet.
Kom med et forslag til mulig løsning eller tiltak.