Hva slags støtte kan du få ved studier i utlandet?

For å få støtte av Lånekassen til utdannelsesforløpet ditt, må du ta en godkjent utdanning. Det stilles også krav til dokumentasjon, samt at utdanningen din må være på fulltid ved et fysisk lærested (altså i prinsippet ikke nettstudier).

Ulike typer støtte

Lånekassen tilbyr tre ulike typer støtte for studenter i utlandet:

  • Basislån: Tilsvarer studielån og er noe alle studenter kan få. Dette er altså et lån og ikke stipend, men 40% av beløpet kan bli omgjort til stipend om du oppfyller visse kriterier.
  • Reisestipend: Lånekassen kan innvilge tilskudd til reise til og fra verdensdelen du studerer i. Dette er noe alle studenter kan få.
  • Skolepengelån: Dersom du må betale skolepenger for å studere ved et universitet i utlandet, kan du få innvilget stipend og lån for å få dekket dette. Merk at det dekkes opptil et maksbeløp som er avhengig av ulike faktorer.

Hva gjelder for Polen?

De fleste som velger å studere i Polen tar odontologi- eller medisinutdanning. Lånekassen støtter ikke medisinutdanning i land utenfor Europa, USA, Canada og Australia, noe som vil si at du trygt kan søke om støtte for slik utdanning i Polen. Det er spesielt to universitet som er populære blant norske studenter, Pomeranian Medical University og Medical University of Bialystok. Å studere der medfører ulike kostnader, slik som søknadsgebyr, reservasjonsavgift, forkurs og skolepenger. Dette vil kunne finansieres gjennom lån, stipend og skolepengelån fra Lånekassen. Du finner en mer komplett oversikt over utgiftene her. For rådgivning i skolevalg, guiding gjennom søknadsprosessen og besvaring av ulike studierelaterte spørsmål, ta kontakt med oss. Medisinutdanning har 18 års erfaring og er godt kvalifisert til å bistå deg. Og du, det er helt gratis!