Kostnader

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning (www.laanekassen.no) – BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY, SZCZECIN

  Søknadsgebyr PLN 85
  (kvittering vedlegges søknadspapirene)  
     
  Forkurs (ikke obligatorisk) euro 250
     
  Skolepenger 1.e og 2.e året euro 10.200 - tannlegestudiet euro 10.200
  Skolepenger fra og med 3.e året euro 10.500 - tannlegestudiet euro 10.800 
  Deles opp i 2 betalinger med frist 1. oktober og 1. februar  MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning (www.laanekassen.no). BELØPET DEKKER ALLE KOSTNADER

  Reservasjonsavgift/Admission fee euro 500 (ca 2-3 uker etter at man har fått beskjed om opptak)
       
  Skolepenger År 1: euro 9.500
    Deretter: euro 9.000 pr år
       
  Skolepengene betales i 2 avdrag: første del frist 15. september
   
  Andre del: frist 1. februar
     
  Forkurs (gjelder kun førsteårs studenter) euro 450
       
 

(frist 15. august)

   
       
  Husleie Studenthjem:      euro ca 220 pr måned